ul. Kukiełki 3A
02-207 Warszawa

+48 22 862 36 64
biuro@mededu.pl

Kategoria: Alergoprofil
Sortuj wg:
Domyślnie | Autor | Daty | Wyświetleń

Acute laryngeal infections, or disease entities from the circle of croup in children

Alergoprofil 2017, Vol. 13, Nr 4, 131-134.

Autorzy: Andrzej Emeryk

Streszczenie: Omówiono nazewnictwo jednostek chorobowych z kręgu zespołu krupu u dzieci. Zwrócono uwagę na ich objawy, diagnostykę oraz postępowanie. Szczególny nacisk położono na uwarunkowania rejestracyjne glikokortykosteroidów w nebulizacji (budezonid).

Abstract: The nomenclature of disease entities from the group of croup in children is discussed. Attention was paid to the diagnosis and management of theirThe nomenclature of disease entities from the group of croup in children is discussed. Attention was paid to the diagnosis and management of theirsymptoms. Particular emphasis was placed on the registration conditions of glucocorticosteroids in nebulization (budesonide).


Key words: acute laryngitis, croup syndrome, children, glucorticosteroids, budezonide, nebulization
Informacje o publikacji
Dodany 2018-04-03
DOI:
Wielkość 673.31 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 18
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl


Alergoprofil 2017, Vol. 13, Nr 3, 118-123

Autorzy: Małgorzata Malkiewicz, Agnieszka Lipiec, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Kazimiera Chłopek, Monika Ziemianin, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Adam Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko

Streszczenie: This paper presents the course of the pollen season of birch in Zielona Gora, Wroclaw, Opole, Sosnowiec, Piotrkow Trybunalski, Warsaw, Cracow and Lublin in 2017. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen samplers). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. Pollen season of birch in 2017 started more than 4–5 days earlier in comparison to 2016. The earliest onset of the birch pollen season was recorded in Zielona Gora, Wroclaw, Opole and Warsaw – 31st March. The highest daily pollen count was recorded in Wroclaw – 2028 P/m3 (1st April).

Abstract: 


Key words: 
Informacje o publikacji
Dodany 2017-12-19
DOI:
Wielkość 770.46 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 504

An analysis of skin care products for newborns and infants available on the Polish market with regard to the presence of ingredients with known sensitizing potential

Alergoprofil 2017, Vol. 13, Nr 3, 110-117.

Autorzy: Anna Gorczyca, Danuta Plichta, Radosław Śpiewak

Streszczenie: Wstęp: Skóra noworodków i niemowląt wykazuje niepełną dojrzałość, stąd szczególnie ważne wydaje się stosowanie w tej grupie preparatów bezpiecznych i wolnych od składników uczulających. Cel pracy: Analiza składu dostępnych na polskim rynku preparatów kosmetycznych przeznaczonych dla noworodków i niemowląt pod kątem występowania składników o znanym potencjale uczulającym. Materiał i metody: Przeprowadzono analizę deklarowanego przez producentów składu 106 preparatów kosmetycznych przeznaczonych dla noworodków i niemowląt (72 preparaty pozostawiane na skórze i 34 preparaty spłukiwane) pod kątem występowania „problematycznych” substancji zapachowych i konserwantów wymienionych w Europejskiej Dyrektywie Kosmetycznej (aneks III i VI). Wyniki: Wyodrębniono 365 unikalnych składników, w tym 35 substancji „problematycznych”: 15 (4,1%) substancji zapachowych oraz 20 (5,5%) konserwantów. Co najmniej jedna „problematyczna” substancja zapachowa występowała w składzie 91 (85,8%) analizowanych preparatów, najczęściej był to linalol, natomiast co najmniej jedna „problematyczna” substancja konserwująca pojawiła się w 55 (51,9%) kosmetykach, najczęściej fenoksyetanol. Kompozycje zapachowe o nieujawnionym składzie ukryte pod kryptonimem Parfum (Fragrance) występowały w 88 (83%) preparatach. Jedynie w składzie 7 produktów (6,6%) nie było substancji uczulających. Wnioski: Prawie wszystkie kosmetyki dla noworodków i niemowląt zawierają substancje o znanym potencjale uczulającym. Większość preparatów zawiera kompozycje zapachowe o nieujawnionym składzie określane jako Parfum (Fragrance), co uniemożliwia ocenę ich bezpieczeństwa alergologicznego. Obecność substancji „problematycznych” w niemal wszystkich produktach dla noworodków i niemowląt potwierdza potrzebę analiz, działań prewencyjnych oraz edukacji rodziców i lekarzy na temat zagrożeń wynikających ze stosowania kosmetyków u dzieci.

Abstract: Introduction: The skin of newborns and infants is not fully developed, therefore, it seems particularly important to use in this group products that are safe and free from sensitizing ingredients. Aim of the study: An analysis of skin care products for newborns and infants available on the Polish market with regard to the presence of ingredients with known sensitizing potential. Material and methods: Declared contents of 106 skin care products for newborns and infants: 72 ‘leave-on’ and 34 ‘rinse-off’ cosmetics were analysed for the presence of ‘problematic’ fragrances and preservatives as listed in the Cosmetics Directive (Annex III and VI). Results: Three hundred and sixty-five unique substances including 35 ‘problematic’ substances were identified: 15 (4.1%) fragrances and 20 (5.5%) preservatives. At least one ‘problematic’ fragrance occurred in 91 (85.8%) products, most frequent was linalool, at least one ‘problematic’ preservative occurred in 55 (51.9%), phenoxyethanol was most frequent. Fragrance compositions of undisclosed ingredients hidden under a general cryptonym ‘Parfum’/’Fragrance’ were present in 88 (83%) cosmetic products. Among the analyzed preparations, only 7 (6.6%) did not contain substance with known sensitizing potential. Conclusions: Almost all skin care products for newborns and infants contain ingredients of known sensitizing potential. Most products also contain fragrance compositions hidden under a general cryptonym ‘Parfum’/’Fragrance’ which makes an assessment of their safety profile impossible. The presence of ‘problematic substances’ in almost all cosmetics for newborns and infants confirms the need for further analysis, preventive measures and education of parents and physicians on the dangers of cosmetics use in children.


Key words: allergy, children allergy, preservatives, fragrances, cosmetics for children
Informacje o publikacji
Dodany 2017-12-19
DOI:
Wielkość 1.01 MB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 727

Seasonal population dynamics and structure of the Dermatophagoides mites in dust from sleeping accommodations on the territory of Sosnowiec

Alergoprofil 2017, Vol. 13, Nr 3, 102-109

Autorzy: Ewelina Tuka, Krzysztof Solarz

Streszczenie: Gatunki z rodziny Pyroglyphidae są typowymi przedstawicielami roztoczy kurzu domowego. Najlepiej rozpoznanymi pod względem szkodliwości medycznej i najszerzej rozprzestrzenionymi gatunkami z tej rodziny są: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae i Euroglyphus maynei. Praca ta miała na celu pokazanie, jak zmienia się liczebność i struktura populacji roztoczy kurzowych w mieszkaniach w poszczególnych porach roku. Zbadano 48 prób kurzu z miejsc do spania z 4 mieszkań na terenie Sosnowca. W badanych mieszkaniach dominowały roztocze z rodzaju Dermatophagoides. Dominującym gatunkiem był D. farinae. Jego największa koncentracja w przeliczeniu na gram kurzu była obserwowana jesienią, w okresie, gdy w badanych mieszkaniach notowano najkorzystniejsze dla tych roztoczy warunki temperaturowe i wilgotnościowe. O rozwoju populacji D. farinae jesienią w badanych miejscach do spania świadczy duża liczebność roztoczy w stadium nimfalnym.

Abstract: The typical members of house dust mites are species of the family Pyroglyphidae. The most medically important and most widely distributed species of the family are Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae and Euroglyphus maynei. The aim of the study was to show the temporal changes in abundance and structure of dust mite populations in dwellings throughout the year. A total of 48 dust samples from beds and other sleeping accommodations from 4 flats located on the territory of Sosnowiec were analysed. The examined flats were dominated by mites ofthe genus Dermatophagoides. Among them D. farinae was predominant. The highest density of D. farinae per gram of dust was observed in autumn, in time when the most favourable conditions of indoor temperature and relative humidity for these mites were noted. Relatively high numbers of nymphs of D. farinae in the examined sleeping accommodations in autumn are indicative of the development of populations during this period.


Key words: Pyroglyphidae, Dermatophagoides spp., house dust mites, seasonal dynamics
Informacje o publikacji
Dodany 2017-12-19
DOI:
Wielkość 895.15 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 449