ul. Kukiełki 3A
02-207 Warszawa

+48 22 862 36 64
biuro@mededu.pl

Kategoria: Alergoprofil
Sortuj wg:
Domyślnie | Autor | Daty | Wyświetleń

The analysis of grass pollen season in northern Poland in 2017

Alergoprofil 2017, Vol. 13, Nr 4, 154-156.

Autorzy: Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Ewa M. Świebocka, Zbigniew Sankowski, Grzegorz Siergiejko, Dariusz Jurkiewicz

Streszczenie: 

Abstract: This paper presents the course of the pollen season of grass (Poaceae) in Szczecin, Drawsko Pomorskie, Olsztyn, Bydgoszcz, WarsawThis paper presents the course of the pollen season of grass (Poaceae) in Szczecin, Drawsko Pomorskie, Olsztyn, Bydgoszcz, Warsawand Bialystok in 2017. Grass are typical wind-pollinated plants and the most important agent causing pollinosis in Europe. Seasonal Pollen Index(SPI) was estimated as the annual sum of daily average pollen concentrations. The highest, recorded airborne concentration of 132 pollen grains/m3was noted in Warsaw on the 24th of June. The maximum values of seasonal pollen count occurred between of 9th June and 8th of July in all cities. Thehighest grass pollen allergen hazard occurred in 2017 in Warsaw, Szczecin, Drawsko Pomorskie and Olsztyn.


Key words: allergens, pollen count, grass, Poaceae, 2017
Informacje o publikacji
Dodany 2018-04-03
DOI:
Wielkość 823.23 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 506
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl

The analysis of birch pollen season in northern Poland in 2017

Alergoprofil 2017, Vol. 13, Nr 4, 149-153.

Autorzy: Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Grzegorz Siergiejko, Ewa M. Świebocka, Zbigniew Sankowski, Ewa Kalinowska, Piotr Rapiejko

Streszczenie: 

Abstract: This paper presents the course of pollen season of birch in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Koszalin, Olsztyn and Szczecin inThis paper presents the course of pollen season of birch in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Koszalin, Olsztyn and Szczecin in2017. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen samplers). Pollen season was defined as the period inwhich 95% of the annual total catch occurred. Seasonal Pollen Index (SPI) was estimated as the annual sum of daily average pollen concentrations.Birch pollen season started first in Szczecin, on the 1st of April, lasted till the 9th of May and was the longest one in northern Poland. The highestrecorded airborne concentration of 1575 pollen grains/m3 was noted in Olsztyn on 10th of April. The maximum values of seasonal pollen count occurredbetween 9th and 10th of April in all monitoring sites. Birch pollen season of 2017 was much less intense than the one of 2016.


Key words: allergens, pollen count, birch, Betula
Informacje o publikacji
Dodany 2018-04-03
DOI:
Wielkość 1.09 MB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 497
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl

Acute laryngeal infections, or disease entities from the circle of croup in children

Alergoprofil 2017, Vol. 13, Nr 4, 131-134.

Autorzy: Andrzej Emeryk

Streszczenie: Omówiono nazewnictwo jednostek chorobowych z kręgu zespołu krupu u dzieci. Zwrócono uwagę na ich objawy, diagnostykę oraz postępowanie. Szczególny nacisk położono na uwarunkowania rejestracyjne glikokortykosteroidów w nebulizacji (budezonid).

Abstract: The nomenclature of disease entities from the group of croup in children is discussed. Attention was paid to the diagnosis and management of theirThe nomenclature of disease entities from the group of croup in children is discussed. Attention was paid to the diagnosis and management of theirsymptoms. Particular emphasis was placed on the registration conditions of glucocorticosteroids in nebulization (budesonide).


Key words: acute laryngitis, croup syndrome, children, glucorticosteroids, budezonide, nebulization
Informacje o publikacji
Dodany 2018-04-03
DOI:
Wielkość 673.31 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 27
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl


Alergoprofil 2017, Vol. 13, Nr 3, 118-123

Autorzy: Małgorzata Malkiewicz, Agnieszka Lipiec, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Kazimiera Chłopek, Monika Ziemianin, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Adam Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko

Streszczenie: This paper presents the course of the pollen season of birch in Zielona Gora, Wroclaw, Opole, Sosnowiec, Piotrkow Trybunalski, Warsaw, Cracow and Lublin in 2017. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen samplers). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. Pollen season of birch in 2017 started more than 4–5 days earlier in comparison to 2016. The earliest onset of the birch pollen season was recorded in Zielona Gora, Wroclaw, Opole and Warsaw – 31st March. The highest daily pollen count was recorded in Wroclaw – 2028 P/m3 (1st April).

Abstract: 


Key words: 
Informacje o publikacji
Dodany 2017-12-19
DOI:
Wielkość 770.46 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 687

An analysis of skin care products for newborns and infants available on the Polish market with regard to the presence of ingredients with known sensitizing potential

Alergoprofil 2017, Vol. 13, Nr 3, 110-117.

Autorzy: Anna Gorczyca, Danuta Plichta, Radosław Śpiewak

Streszczenie: Wstęp: Skóra noworodków i niemowląt wykazuje niepełną dojrzałość, stąd szczególnie ważne wydaje się stosowanie w tej grupie preparatów bezpiecznych i wolnych od składników uczulających. Cel pracy: Analiza składu dostępnych na polskim rynku preparatów kosmetycznych przeznaczonych dla noworodków i niemowląt pod kątem występowania składników o znanym potencjale uczulającym. Materiał i metody: Przeprowadzono analizę deklarowanego przez producentów składu 106 preparatów kosmetycznych przeznaczonych dla noworodków i niemowląt (72 preparaty pozostawiane na skórze i 34 preparaty spłukiwane) pod kątem występowania „problematycznych” substancji zapachowych i konserwantów wymienionych w Europejskiej Dyrektywie Kosmetycznej (aneks III i VI). Wyniki: Wyodrębniono 365 unikalnych składników, w tym 35 substancji „problematycznych”: 15 (4,1%) substancji zapachowych oraz 20 (5,5%) konserwantów. Co najmniej jedna „problematyczna” substancja zapachowa występowała w składzie 91 (85,8%) analizowanych preparatów, najczęściej był to linalol, natomiast co najmniej jedna „problematyczna” substancja konserwująca pojawiła się w 55 (51,9%) kosmetykach, najczęściej fenoksyetanol. Kompozycje zapachowe o nieujawnionym składzie ukryte pod kryptonimem Parfum (Fragrance) występowały w 88 (83%) preparatach. Jedynie w składzie 7 produktów (6,6%) nie było substancji uczulających. Wnioski: Prawie wszystkie kosmetyki dla noworodków i niemowląt zawierają substancje o znanym potencjale uczulającym. Większość preparatów zawiera kompozycje zapachowe o nieujawnionym składzie określane jako Parfum (Fragrance), co uniemożliwia ocenę ich bezpieczeństwa alergologicznego. Obecność substancji „problematycznych” w niemal wszystkich produktach dla noworodków i niemowląt potwierdza potrzebę analiz, działań prewencyjnych oraz edukacji rodziców i lekarzy na temat zagrożeń wynikających ze stosowania kosmetyków u dzieci.

Abstract: Introduction: The skin of newborns and infants is not fully developed, therefore, it seems particularly important to use in this group products that are safe and free from sensitizing ingredients. Aim of the study: An analysis of skin care products for newborns and infants available on the Polish market with regard to the presence of ingredients with known sensitizing potential. Material and methods: Declared contents of 106 skin care products for newborns and infants: 72 ‘leave-on’ and 34 ‘rinse-off’ cosmetics were analysed for the presence of ‘problematic’ fragrances and preservatives as listed in the Cosmetics Directive (Annex III and VI). Results: Three hundred and sixty-five unique substances including 35 ‘problematic’ substances were identified: 15 (4.1%) fragrances and 20 (5.5%) preservatives. At least one ‘problematic’ fragrance occurred in 91 (85.8%) products, most frequent was linalool, at least one ‘problematic’ preservative occurred in 55 (51.9%), phenoxyethanol was most frequent. Fragrance compositions of undisclosed ingredients hidden under a general cryptonym ‘Parfum’/’Fragrance’ were present in 88 (83%) cosmetic products. Among the analyzed preparations, only 7 (6.6%) did not contain substance with known sensitizing potential. Conclusions: Almost all skin care products for newborns and infants contain ingredients of known sensitizing potential. Most products also contain fragrance compositions hidden under a general cryptonym ‘Parfum’/’Fragrance’ which makes an assessment of their safety profile impossible. The presence of ‘problematic substances’ in almost all cosmetics for newborns and infants confirms the need for further analysis, preventive measures and education of parents and physicians on the dangers of cosmetics use in children.


Key words: allergy, children allergy, preservatives, fragrances, cosmetics for children
Informacje o publikacji
Dodany 2017-12-19
DOI:
Wielkość 1.01 MB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 1 090