ul. Kukiełki 3A
02-207 Warszawa

+48 22 862 36 64
biuro@mededu.pl

Kategoria: Alergoprofil
Sortuj wg:
Domyślnie | Autor | Daty | Wyświetleń

Seasonal population dynamics and structure of the Dermatophagoides mites in dust from sleeping accommodations on the territory of Sosnowiec

Alergoprofil 2017, Vol. 13, Nr 3, 102-109

Autorzy: Ewelina Tuka, Krzysztof Solarz

Streszczenie: Gatunki z rodziny Pyroglyphidae są typowymi przedstawicielami roztoczy kurzu domowego. Najlepiej rozpoznanymi pod względem szkodliwości medycznej i najszerzej rozprzestrzenionymi gatunkami z tej rodziny są: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae i Euroglyphus maynei. Praca ta miała na celu pokazanie, jak zmienia się liczebność i struktura populacji roztoczy kurzowych w mieszkaniach w poszczególnych porach roku. Zbadano 48 prób kurzu z miejsc do spania z 4 mieszkań na terenie Sosnowca. W badanych mieszkaniach dominowały roztocze z rodzaju Dermatophagoides. Dominującym gatunkiem był D. farinae. Jego największa koncentracja w przeliczeniu na gram kurzu była obserwowana jesienią, w okresie, gdy w badanych mieszkaniach notowano najkorzystniejsze dla tych roztoczy warunki temperaturowe i wilgotnościowe. O rozwoju populacji D. farinae jesienią w badanych miejscach do spania świadczy duża liczebność roztoczy w stadium nimfalnym.

Abstract: The typical members of house dust mites are species of the family Pyroglyphidae. The most medically important and most widely distributed species of the family are Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae and Euroglyphus maynei. The aim of the study was to show the temporal changes in abundance and structure of dust mite populations in dwellings throughout the year. A total of 48 dust samples from beds and other sleeping accommodations from 4 flats located on the territory of Sosnowiec were analysed. The examined flats were dominated by mites ofthe genus Dermatophagoides. Among them D. farinae was predominant. The highest density of D. farinae per gram of dust was observed in autumn, in time when the most favourable conditions of indoor temperature and relative humidity for these mites were noted. Relatively high numbers of nymphs of D. farinae in the examined sleeping accommodations in autumn are indicative of the development of populations during this period.


Key words: Pyroglyphidae, Dermatophagoides spp., house dust mites, seasonal dynamics
Informacje o publikacji
Dodany 2017-12-19
DOI:
Wielkość 895.15 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 711

Alternaria spores in the air of southern Poland cities in 2016

Alergoprofil 2017, Vol. 13, Nr 1, 36-39

Autorzy: Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Monika Ziemianin, Adam Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz

Streszczenie: 

Abstract: 

Słowa kluczowe:

Key words: 
Informacje o publikacji
Dodany 2017-06-26
DOI:
Wielkość 501.76 KB
Dodany przez
Pobrany 424

Nickel allergy in children orthodontic treatment – still valid problem

Alergoprofil 2016, Vol. 12, Nr 3, 129-134

Autorzy: Justyna Poddębniak, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Marta Nadzikiewicz

Streszczenie: Nikiel w stomatologii znalazł szerokie zastosowanie m.in. w ortodoncji. Wchodzi on w skład elementów stałych aparatów (zamków, pierścieni, łuków). Coraz częściej jednak obserwuje się uczulenie na ten metal u dzieci leczonych ortodontycznie. Alergia na nikiel ma charakter ostrego lub przewlekłego zapalenia błony śluzowej bądź skóry. W jamie ustnej występują wówczas: rumień, suchość, pękanie, pieczenie czerwieni warg. Do objawów zewnątrzustnych zalicza się zapalenie kątów ust, pokrzywkę i osutkę grudkową wokół ust. Metodą rozstrzygającą występowanie alergii na nikiel są testy płatkowe. Chorym, u których potwierdzono uczulenie na nikiel, należy zdjąć aparaty lub zamienić elementy niklowe aparatu ortodontycznego na bezniklowe.

Abstract: Nickel in dentistry is widely used, among others in orthodontics. It is part of the fixed cameras (castles, rings, arcs). However, allergy to this metal in children orthodontic treatment is increasing. Nickel allergy is an acute or chronic inflammation of the mucous membrane or skin. In the mouth occurs erythema, dryness, cracking, burning red lips. Symptoms include extraoral angular cheilitis, urticaria and papular rash around the mouth. Decisive method for diagnose nickel allergy are patch tests. You should then remove the cameras, or replace nickel elements of braces on nickel-free.

Słowa kluczowe:

Key words: 
Informacje o publikacji
Dodany 2017-06-26
DOI:
Wielkość 979.73 KB
Dodany przez
Pobrany 479

The prevalence of specific IgE antibodies against nuts components in adults

Alergoprofil 2016, Vol. 12, Nr 2, 67-73

Autorzy: Adam Wawrzeńczyk, Magdalena Żbikowska-Gotz, Michał Przybyszewski, Anna Wawrzeńczyk, Zbigniew Bartuzi

Streszczenie: 

Abstract: 

Słowa kluczowe:

Key words: The prevalence of specific IgE antibodies against nuts components in adults
Informacje o publikacji
Dodany 2017-06-26
DOI:
Wielkość 457.58 KB
Dodany przez
Pobrany 406