ul. Kukiełki 3A
02-207 Warszawa

+48 22 862 36 64
biuro@mededu.pl

Szczegóły pliku
Podejrzenie raka jajnika u młodej chorej z wrodzoną wadą serca po korekcji kardiochirurgicznej i implantacji stymulatora – trudne decyzje terapeutyczne Podejrzenie raka jajnika u młodej chorej z wrodzoną wadą serca po korekcji kardiochirurgicznej i implantacji stymulatora – trudne decyzje terapeutyczne

ovarian cancer, congenital heart defect, Ca 125 marker, endometriosis
{description}
Autorzy: Kamila Kaźmierczak, Tomasz Stempniewski, Joanna Kufel-Grabowska, Błażej Nowakowski

 

 

Streszczenie Rak jajnika jest drugim co do częstości, po raku trzonu macicy, nowotworem złośliwym żeńskich narządów płciowych. W 2015 r. w Polsce zanotowano 3735 zachorowań na raka jajnika i 2738 zgonów z jego przyczyny. Ponad 80% zachorowań rozpoznaje się u pacjentek po 50. r.ż., a zaledwie 6% przed 35. r.ż. W większości przypadków raka jajnika diagnoza jest stawiana, kiedy pojawiają się objawy kliniczne, a choroba jest już co najmniej miejscowo zaawansowana. Przedstawiony poniżej przypadek dotyczy bardzo młodej, 28-letniej chorej diagnozowanej z powodu guza w miednicy mniejszej, wodobrzusza oraz bardzo wysokiego stężenia markerów Ca 125 oraz HE 4. Obraz kliniczny oraz badania laboratoryjne i obrazowe pozwoliły na wysunięcie podejrzenia nabłonkowego nowotworu jajnika, który wymagał pilnej interwencji chirurgicznej ze względu na nasilające się objawy choroby. Przeprowadzony zabieg chirurgiczny był obciążony znacznie zwiększonym ryzykiem powikłań, ale ze względu na narastające objawy uznano go za konieczny. Pacjentka urodziła się z poważną, złożoną wadą serca, z tego powodu była poddana 2 operacjom kardiochirurgicznym, a także implantacji stymulatora, początkowo VVIR, a następnie DDD. Była także aktywnie leczona z powodu jatrogennego zakażenia HCV oraz niedoczynności tarczycy. Współpraca interdyscyplinarnego zespołu ginekologa, kardiologa oraz anestezjologa umożliwiła przeprowadzenie poważnej operacji ginekologicznej, która zakończyła się sukcesem. Pacjentka od 6 lat pozostaje pod stałą kontrolą onkologiczną i cieszy się dobrym zdrowiem.

Abstract After uterine cancer, ovarian cancer is the second most common female reproductive tract malignancy. In Poland, in 2015, there were 3735 new cases and 2738 deaths from ovarian cancer. Over 80% of all cases are diagnosed in women aged over 50, whereas only 6% – before 35 years of age. Most cases are diagnosed, when clinical symptoms have already appeared, and the disease is at least locally advanced. The case presented below describes a very young 28-year-old woman with a tumour in the pelvis, ascites and very high Ca 125 and HE 4 levels. The clinical symptoms as well as laboratory and imaging tests were suggestive of epithelial ovarian cancer that required urgent surgery due to progression of the disease. The surgery posed a significant risk of complications, but owing to the deterioration of the patient’s condition it was considered necessary. The patient was born with a severe, complex heart defect, had undergone two cardiac surgeries, and had a pacemaker (first VVIR, then DDD). She was also intensively treated for iatrogenic HCV infection and hypothyroidism. A multidisciplinary team (a gynecologist, cardiologist and anesthetist) were behind the decision to carry out a major gynecological operation which ended with success. For the past 6 years, the patient has been under constant oncological follow-up and enjoys a good health.

Informacje o publikacji
Dodany 2018-10-31
Wielkość 69.61 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 491