ul. Kukiełki 3A
02-207 Warszawa

+48 22 862 36 64
biuro@mededu.pl

Kategoria: OncoReview
Sortuj wg:
Domyślnie | Autor | Daty | Wyświetleń

Outcome of anthracycline-related cardiomyopathy – experience of a cardiooncology clinic at a tertiary referral cancer centre

OncoReview 2017; 4(28): 155-161. DOI: 10.24292/01.OR.291117

Autorzy: Aruna Alahari Dhir, Anuprita Daddi, Sheela Prashant Sawant

Streszczenie: Wprowadzenie: Najczęstszą postacią kardiotoksyczności podczas leczenia onkologicznego jest kardiomiopatia poantracyklinowa. Cel pracy: Analiza czynników wpływających na odpowiedź na leczenie niewydolności serca (HF, heart failure) u pacjentów z kardiomiopatią poantracyklinową (ARC, anthracycline-related cardiomyopathy). Metody: Do badania zostali włączeni pacjenci z ARC. ARC definiowano jako frakcję wyrzutową lewokomorową (LVEF, left ventricular ejection fraction) 50% u pacjentów, którzy otrzymywali chemioterapię opartą na antracyklinach. Echo serca 2D wykonywano na początku badania oraz co 3 miesiące od włączenia leczenia niewydolności serca. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była odpowiedź na leczenie niewydolności serca. Pacjentów uznawano za odpowiadających na leczenie, jeśli następował wzrost LVEF o przynajmniej 10 punktów procentowych. Drugorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie (OS, overall survival). Wyniki: Do badania włączono 177 pacjentów z ARC. Mediana skumulowanej dawki doksorubicyny wyniosła 275 mg/m2 mc. Mediana czasu obserwacji klinicznej wyniosła 19 miesięcy (zakres 3–73 miesiące). 55% pacjentów odpowiedziało na leczenie. 25 skumulowanych dawek powyżej 200 mg/ m2 zwiększało prawdopodobieństwo braku odpowiedzi na leczenie (p = 0,008) o współczynnik 3,07 (95% CI: 1,34–7,05). 25 pacjentów zmarło w trakcie obserwacji. Odnotowano istotną różnicę pomiędzy całkowitym przeżyciem pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie, a całkowitym przeżyciem tych, którzy na nie nie odpowiedzieli (wartość p: 0,002, test log-rank). Wnioski: U pacjentów z ARC zastosowanie skumulowanej dawki doksorubicyny przekraczającej 200 mg/m2 mc. zwiększało ryzyko braku odpowiedzi na leczenie niewydolności serca. W grupie pacjentów z ARC u tych, którzy odpowiedzieli na leczenie, całkowite przeżycie było dłuższe niż u tych, którzy na nie nie odpowiedzieli.

Abstract: Introduction: The most common form of cardiotoxicity in cancer treatment is anthracycline-related cardiomyopathy. Objective: To study the factors affecting response to heart failure (HF) therapy in patients with anthracycline- related cardiomyopathy (ARC).Introduction: The most common form of cardiotoxicity in cancer treatment is anthracycline-related cardiomyopathy. Objective: To study the factors affecting response to heart failure (HF) therapy in patients with anthracycline- related cardiomyopathy (ARC).Methods: Patients with ARC were included in the study. ARC was defined as left ventricular ejection fraction (LVEF) 50% in patients who had received anthracycline based chemotherapy. 2Decho was done at baseline and every 3 months after starting anti-heart failure treatment. The primary endpoint of the study was response to anti-heart failure treatment. The patients were considered as responders when LVEF increased at least 10 absolute points. The secondary endpoint was overall survival. Results: 177 patients with ARC were included in the study. The median cumulative dose of doxorubicin was 275 mg/m2. Median clinical follow up duration was 19 months (range 3–73 months). 55% were responders. 25 cumulative doxorubicin dose of more than 200 mg/m2 increased the likelihood of non-response (p = 0.008), by a factor of 3.07 (95% CI: 1.34–7.05). 25 patients expired. There was a significant difference in overall survival among responders as compared to non-responders (p value: 0.002, log rank test). Conclusions: In patients with ARC cumulative doxorubicin dose of more than 200 mg/m2 increased the likelihood of non-response to anti-heart failure treatment. Responders have a better overall survival compared to non-responders in patients with ARC.


Key words: anthracyclines, left ventricular dysfunction, chemotherapy
Informacje o publikacji
Dodany 2018-10-31
DOI:
Wielkość 112.74 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 401
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl


OncoReview 2017; 3(27): 121-125.

Autorzy: Agnieszka Buraczewska, Joanna Kardas, Beata Młot, Wojciech Solarek, Anna Waśko-Grabowska

Streszczenie: 

Abstract: Cabozantinib, the latest available in Poland medication for the treatment of renal cell carcinoma, registered in this indication by the European Medicines Agency (EMA) in September 2016, has been available in several cancer centers in Poland since November 2016 as part of the expanded access program. Primary hypothyroidism is a common complication during thyrosine kinase inhibitors (TKI) treatment, although there are few reports of its occurrence during treatment with cabozantinib, which belongs to this medication group. We present a case of rapid development of clinically apparent hypothyroidism after cabozantinib treatment and report data on this complication in the group of our patients.


Key words: cabozantinib, renal cell carcinoma, hypothyroidism
Informacje o publikacji
Dodany 2017-12-20
DOI:
Wielkość 69.93 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 535


OncoReview 2017; 3(27): 116-120.

Autorzy: Katarzyna Walkiewicz, Ewa Nowakowska-Zajdel, Joanna Strzelczyk, Michał Walczak, Angelika Copija, Karolina Janion, Małgorzata Muc-Wierzgoń

Streszczenie: 

Abstract: Co-occurrence of metabolic disorders is a recognized risk factor for the development of colorectal cancer which is currently the leading cause of morbidity due to malignant neoplasms in the world. The pathogenesis of colorectal cancer is not well understood yet. Among the postulated neoplastic mechanisms is the activation of insulin-like growth factors, with both epidemiological and clinical observations of their role. In this paper, the authors synthesize the current knowledge about the importance of activation of insulin-like growth factors in the development of colorectal cancer.


Key words: colorectal cancer, insulin-like growth factors, IGF-receptors, metabolic disorders
Informacje o publikacji
Dodany 2017-12-20
DOI:
Wielkość 83.03 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 573


OncoReview 2017; 3(27): 109-115.

Autorzy: Anna Nasierowska-Guttmejer

Streszczenie: 

Abstract: The following changes were introduced in 2017 WHO and TnM classifications: 1. a new group of well-differentiated neuroendocrine tumors with the proliferation index of more than 20% and mitotic count of 20 per 10 hpf (NET G3), formerly classified under neuroendocrine carcinomas (NEC G3) 2. the division of poorly differentiated neuroendocrine tumors (PD NET) with the Ki-67 index of more than 20% into two groups in terms of the degree of differentiation and prognosis: NET G3 and NEC. 3. the replacement of MANEC with MINEN within the mixed group 4. the verification of histological grading (G) criteria 5. new TNM staging criteria, based on ENETS guidelines.


Key words: neuroendocrine tumors, G3 NET, NEC, neuroendocrine carcinoma, Ki-67 proliferation index
Informacje o publikacji
Dodany 2017-12-19
DOI:
Wielkość 103.61 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 751


OncoReview 2017; 2(26): 64-69

Autorzy: Sławomir Blamek

Streszczenie: 

Abstract: The number of patients with cardiac implantable electronic devices (CIEDs) constantly increases and due to growing incidence of cancer, many of them will require an anticancer treatment. At least a half of patients treated for malignant neoplasms, apart from other treatment methods, require radiotherapy.Although papers presenting the results of in vitro studies provide clues on the susceptibility of CIEDs to ionizing radiation, the research methods used often stand out from typical clinical situations.Direct irradiation of the devices is avoided and the doses delivered to pulse generators are far below those seen in the in vitro studies. In this review the most important clinical observations made during irradiation of patients with CIEDs are summarized and practical directions for physicians and physicists involved in radiation treatment planning and delivery are given.

Słowa kluczowe:

Key words: radiotherapy, cardiac implantable electronic device, pacemaker, implantable cardioverter- -defibrillator, cardiac resynchronization therapy
Informacje o publikacji
Dodany 2017-09-05
DOI:
Wielkość 89.17 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 565