ul. Kukiełki 3A
02-207 Warszawa

+48 22 862 36 64
biuro@mededu.pl

Kategoria: OncoReview
Sortuj wg:
Domyślnie | Autor | Daty | Wyświetleń

Acute myocardial infarction in an elderly patient treated for lung cancer

OncoReview 2018; 3(31): 76-79. DOI: 10.24292/01.OR.0901018

Autorzy: Piotr Plecka

Streszczenie: Wzrost liczby pacjentów w wieku podeszłym stwarza konieczność wytyczenia nowych standardów postępowania onkologicznego dla tej grupy wiekowej. Opisano przypadek pacjentki w wieku podeszłym, która była leczona z powodu zaawansowanego miejscowo drobnokomórkowego raka lewego płuca. Ze względu na podejrzenie choroby wieńcowej, obecność nadciśnienia tętniczego oraz wiek chora została zakwalifikowana do leczenia systemowego według schematu KE (karboplatyna + etopozyd). Pod koniec wlewu karboplatyny pojawiły się elektrokardiograficzne cechy zawału serca i wysokie stężenia troponiny I. Leczenie przerwano, włączono typowe leczenie farmakologiczne. Po kilku dniach założono trzy stenty typu DES do tętnic wieńcowych. Ponownie podjęto próbę chemioterapii, ale według schematu PE (cisplatyna i etopozyd), po którym wystąpiły: niewydolność oddechowa, zespół lizy guza i pancytopenia. Wówczas zrezygnowano z terapii systemowej. Chorą napromieniono w obszarze guza i mózgowia. Pacjentka żyje 16 miesięcy od rozpoczęcia leczenia bez cech progresji choroby. Wobec braku onkologicznych standardów leczenia pacjentów w starszym wieku niezbędna jest indywidualizacja terapii w tej grupie wiekowej.

Abstract: There is a growing number of elderly patients, so it is necessary to create new standards of oncologic care for such individuals in order to provide them with the best possible treatment. An elderly woman was treated for locally advanced small-cell lung cancer. Due to the suspicion of coronary disease, arterial hypertension and age, anti-cancer treatment with carboplatin and etoposide was recommended. When carboplatin infusion came to a stop, signs of myocardial infarction in ECG as well as elevated levels of troponin I were reported. Originally, non-invasive treatment was introduced, but several days later three DES stents were placed in coronary arteries. An attempt was made to treat the patient with cisplatin and etoposide, after which respiratory failure, tumor lysis syndrome and pancytopenia occurred. That is why chemotherapy was discontinued at the time. The patient’s tumor area and brain was irradiated. 16 months later, she is still alive without signs of disease progression. New oncologic standards should be elaborated in order to ensure appropriate treatment for elderly patients.


Key words: myocardial infarction, carboplatin cardiotoxicity, elderly patients
Informacje o publikacji
Dodany 2018-10-31
DOI:
Wielkość 71.64 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 729
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl

Cardio-oncology in Ukraine: experience at Strazhesko Institute of Cardiology

OncoReview 2018; 3(31): 65-69. DOI: 10.24292/01.OR.120918

Autorzy: Sergey Kozhukhov, Nataliia Dovganych, Ivan Smolanka, Olga Lyhyrda

Streszczenie: Terapie przeciwnowotworowe wydłużają życie pacjentów onkologicznych, lecz u niektórych z nich korzyści te niwelowane są przez powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego. Ich liczba wzrosła na skutek lepszej wczesnej wykrywalności kardiotoksyczności wywołanej przez chemio- i radioterapię. Z tego względu profilaktyka, wykrywanie i monitorowanie kardiotoksyczności oraz leczenie pacjentów onkologicznych narażonych na takie ryzyko i/lub mających współistniejące choroby układu krążenia jest bardzo ważnym nowym trendem na Ukrainie służącym poprawie klinicznych efektów leczenia. W niniejszym artykule przedstawiono argumenty uzasadniające powołanie Oddziału Kardioonkologii oraz skromne doświadczenia autorów zdobyte podczas jego tworzenia.

Abstract: Anticancer therapies have extended the lives of patients with cancer, but for some, this benefit is tempered by cardiovascular complications. Their number is increasing as a result of an improvement in the early diagnosis of cardiotoxicity caused by chemo- and radiotherapy. Therefore prevention, detection, monitoring, and treatment of cancer patients at risk of cardiotoxicity with or without concomitant CV diseases are very important. Cardio-oncology is a new direction in Ukraine for improving clinical outcomes of cancer patients. This review aims to provide an overview of the rationale for setting up a Cardio-Oncology Unit and reflects our own experience establishing this service.


Key words: cardio-oncology, cardiotoxicity, cardiovascular risk factors
Informacje o publikacji
Dodany 2018-10-31
DOI:
Wielkość 80 KB
Dodany przez Marcin Kuźma
Pobrany 472
Ten materiał jest chroniony prawami autorskimi. Wykorzystywanie do dalszego rozpowszechniania bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Zobacz regulamin korzystania z serwisu mededu.pl